Home » Keuringen » NEN2484 klimmateriaal

INSPECTIE LADDERS & TRAPPEN NEN 2484

 

Inspectie en onderhoud is mede nodig om het aantal ongevallen terug te dringen Ladders en trappen moeten periodiek, maar minstens één keer per jaar, door een deskundig persoon te worden geïnspecteerd.

De ladder en trap behoren daarmee tot risicovolle arbeidsmiddelen. De oorzaken hiervan zijn onder andere:

  • Slijtage
  • Vervorming
  • Scheurvorming
  • Verbindingen
  • Verkeerd gebruik
  • Verlies evenwicht

Uitvoering

Wij zijn deskundig en gecertificeerd in het keuren van ladders en trappen.  De gekeurde ladders en trappen:

  • Worden voorzien van een eigen “ID nummer”.
  • Goedgekeurde ladders c.q. trappen worden voorzien van een duidelijke keuringssticker.
  • Van de gekeurde ladders c.q. trappen ontvangt u een rapportage.
  • Deze rapportage bestaat uit een overzichtslijst en een certificaat per arbeidsmiddel.